22 września br reprezentacja naszego Domu uczestniczyła w XVII Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu organizowanej przez Stowarzyszenie Flandria. W Spartakiadzie biorą udział mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, uczestnicy Środowiskowych Domów Pomocy, domów Dziennego Pobytu, Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopieczni niepełnosprawni zrzeszeni w organizacjach pozarządowych oraz inni zatwierdzeni przez Komitet Organizacyjny. 

Celami i założeniami Spartakiady są: aktywizacja środowisk niepełnosprawnych celem rozwijania i popularyzowania czynnej rekreacji dla zdrowia,  rozwijanie specyficznych form kultury fizycznej wśród niepełnosprawnych, popularyzowanie terapii ruchem dla relaksu psychicznego i fizycznego oraz integracja międzynarodowa poprzez aktywną i zdrową współrywalizację. Wszyscy nasi Mieszkańcy wspaniale reprezentowali nasz Dom konkurując z innymi zachowując zasady fair play.