Aktywizacja uczestników terapii zajęciowej w naszym Domu  obejmuje wszystkie możliwe zakresy – od czynności samoobsługowych i porządkowych w najbliższym otoczeniu, po czynności na rzecz innych mieszkańców. W procesie aktywizacji każdy uczestnik terapii zajęciowej jest traktowany indywidualnie i podmiotowo. Spośród zaoferowanych propozycji sam wybiera formę zajęć, która najbardziej odpowiada jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom. Dom oferuje bogatą i urozmaiconą gamę zajęć w ramach terapii zajęciowej (biblioterapia, prace manualne, gry intelektualne, ergoterapia, muzykoterapia, zajęcia krawieckie, zajęcia kulinarne, usprawnienie relaksacja, usprawnienia dużej i małej motoryki, zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne. Prowadzone są także zajęcia aktorskie w ramach działającej prężnie w naszym Domu grupy teatralnej pn. Wig-Wam odnoszącej sukcesy na różnych konkursach). Terapią objęci są wszyscy mieszkańcy, zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach. Zajęcia terapeutyczne odbywają się zgodnie z rocznym i miesięcznym planem zajęć terapeutycznych.

 

Poniżej zapraszamy na filmik o terapii zajęciowej oraz kilka migawek fotograficznych z naszej terapii